Защо???

Защо ли?

Защото навън валеше

...и исках да съм твоето слънце

Защото сънят не идваше ...

...а ти се нуждаеше от него

Защото не разбрах какво искаш ти...а исках да ти дам всичко

И сякаш на пук - разкрих себе си

душата си

сърцето си

пред теб

за теб

и не мога

и не искам

времето назад да върна

и думите да залича...
...думите.А те думите сякаш нямаха ефекта,който очаквах да видя...Не зная дали защото не бях достатъчно искрена ... или защото ти не бе готов да ги чуеш...Нищо - аз пак ще ги кажа,когато си готов...защото те думите засвидетелстват верността на делата...защото те думите могат всичко...